Home > Gemeenteraad > Vergadering live volgen

Vergadering live volgen

U kunt via streaming de vergaderingen live volgen. Momenteel (in coronatijd) zijn de vergaderingen zowel te volgen via audio als ook via videostreaming. 

Nu live luisteren

Via deze link komt u op de website van NH-Gooi. Indien de audiostream niet vanzelf start, dan kunt u hier op het driehoekje klikken. 
Deze link werkt alleen tijdens vergaderingen. Het is niet meer mogelijk om vergaderingen van na 1 april 2018 terug te luisteren.

Nu live meekijken

Via deze link komt u op YouTube terecht. Hierop kunt u de live vergaderingen volgen of eerdere vergaderingen terugkijken. Let op: Dit is een aanvullende dienst die alleen wordt aangeboden zolang er i.v.m. corona geen publiek aanwezig kan zijn bij de vergaderingen. 

Schorsing

Tijdens een schorsing hoort u geen geluid. De streaming blijft op dat moment wel bereikbaar en het programma zal gewoon opstarten of blijven lopen. Lukt het niet om de streaming op te starten? Dan is er op dat moment geen vergadering of dan is de vergadering al afgelopen. 

Toegankelijkheid

De gemeente Huizen besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid. De live streaming wordt echter niet ondertiteld. Wel worden uitgebreid samenvattende notulen gemaakt van alle vergaderingen. Deze worden zodra beschikbaar altijd toegevoegd aan de agenda van de betreffende vergadering. Lees voor meer informatie over toegankelijkheid van de website de toegankelijkheidsverklaring