Startpagina gemeenteraad Huizen

Commissievergaderingen 31 maart en 1 en 2 april

Door de huidige situatie met het coronavirus vervallen commissie Sociaal Domein van 31 maart, commissie Fysiek Domein van 1 april en commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 2 april.

Inspreken

Normaal kan er door inwoners en organisaties ingesproken worden bij een commissievergadering over onderwerpen die wel of niet op de agenda staan. Nu de commissievergaderingen vervallen zijn, kan het inspreken per brief of e-mail. Zo kunt u toch uw mening, idee of zienswijze aan de commissieleden ‘laten horen’. Belangrijk is wel dat u bij het onderwerp aangeeft dat u wenst in te spreken, aangevuld met het onderwerp. Uw bericht zal dan toch worden toegevoegd aan de betreffende commissievergadering. U kunt uw e-mail sturen naar: griffie@huizen.nl of uw brief t.a.v. de griffie naar: Gemeente Huizen, Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen.

Volgende vergaderingen

De komende vergaderingen zijn vervallen, maar de agenda's en stukken zijn wel in te zien:

Vergaderkalender

Bekijk de Vergaderkalender met daarin alle vergaderingen inclusief de stukken. Ook terugkijken naar vergaderingen die al geweest zijn is mogelijk.

DE VERGADERKALENDER

Vergaderingen tót 1 oktober 2018 zijn terug te vinden in het archief.

Live meeluisteren vergaderingen

De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via streaming.

Live meeluisteren

Alleen mogelijk tijdens vergaderingen