Startpagina gemeenteraad Huizen

Het zomerreces is weer voorbij. De volgende commissievergaderingen zijn op 11 september - Sociaal Domein en op 12 september - Fysiek Domein. De commissievergadering van 13 september - Algemeen Bestuur en Middelen is komen te vervallen. De eerstvolgende raadsvergadering is op 27 september.

Streaming vergaderingen

Live meeluisteren
Alleen mogelijk tijdens vergaderingen

Resumés en notulen

28/08 raadsvergadering resumé / notulen
12/07 Financiële raadsvergadering resumé / notulen
05/07 Raadsvergadering resumé / notulen
28/06 Gecombineerde commissie resumé / notulen
19/06 Commissie Sociaal Domein resumé / notulen
20/06 Commissie Fysiek Domein resumé / notulen
21/06 Commissie ABM resumé / notulen

Archief