Startpagina gemeenteraad Huizen

Commissie- en raadsvergaderingen

De komende raadsvergadering en commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal. Hierbij worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Publiek wordt daarom uitdrukkelijk verzocht om niet naar de raadzaal te komen. De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via streaming (zowel video als alleen audio is mogelijk).

Inspreken commissievergadering

In alle commissievergaderingen is er ruimte gereserveerd voor insprekers. Heeft u een onderwerp dat u graag toelicht of wilt presenteren aan de commissieleden? Inspreken mag gaan over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. Dus heeft u plannen, ideeën, wensen, etc. dan kunt u dit hier onder de aandacht brengen. In welke commissievergadering u kunt inspreken, hangt samen met het onderwerp waarover u inspreekt. Voor het inspreken kunt u zich aanmelden bij de griffie: griffie@huizen.nl.

Laatste besluitenlijst(en)

  • 22 oktober - gecombineerde commissievergadering

Vergaderkalender

In de vergaderkalender staan alle vergaderingen inclusief de stukken. 

Vergaderingen tót 1 oktober 2018 zijn terug te vinden in het archief.

Live meeluisteren vergaderingen

De vergaderingen kunnen live gevolgd worden via streaming.

Live meeluisteren 
(Alleen mogelijk tijdens vergaderingen)