Startpagina gemeenteraad Huizen

Op 12 juli was de financiële raadsvergadering. Bekijk de eerste termijnen van alle fracties tijdens de algemene beschouwingen en de ingediende moties en amendementen. Deze raadsvergadering was de laatste voor het zomerreces. Op 11, 12 en 13 september zijn de eerstvolgende commissievergaderingen. 

De gemeenteraad wenst u een fijne zomer toe. 

Agenda

  • 11 september - commissie Sociaal Domein
  • 12 september - commissie Fysiek Domein
  • 13 september - commissie ABM
  • 27 september - raadsvergadering

Kalender

Streaming vergaderingen

Live meeluisteren
Alleen mogelijk tijdens vergaderingen

Resumés en notulen

12/07 Financiële raadsvergadering resumé / notulen
05/07 Raadsvergadering resumé / notulen
28/06 Gecombineerde commissie resumé / notulen
19/06 Commissie Sociaal Domein resumé / notulen
20/06 Commissie Fysiek Domein resumé / notulen
21/06 Commissie ABM resumé / notulen

Archief