Home > Gemeenteraad > Contact gemeenteraad & griffie > Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De griffie besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid van de website van de gemeenteraad van Huizen. Deze website wordt continu technisch en tekstueel aangepast aan de wettelijke toegankelijkheidseisen. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor de Webrichtlijnen versie 2. Dit is de officiële standaard van de overheid. 

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 06-09-2016.

Gemeente Huizen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de websites:

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website structureel toetsen door de automatische toetstool Siteimprove.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

Pdf-documenten 

Pdf-bestanden voldoen niet volledig aan de webrichtlijnen. De gemeente Huizen plaatst alle PDF-bestanden vanaf 01 februari 2014 volgens het format PDF/A. Indien u een eerder geplaatst Pdf-document als PDF/A, of een document als PDF/A-1a wilt ontvangen, kunt u dat aanvragen bij de gemeente Huizen. U kunt dat doen via het emailadres: gemeente@huizen.nl of telefonisch contact opnemen via het nummer 14035.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten (t.a.v. Karin de Rooij - raadsadviseur).