Home > Gemeenteraad > Over de gemeenteraad > Samenstelling gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

De gemeente Huizen heeft 27 raadsleden. Dit aantal is wettelijk bepaald en hangt samen met het inwoneraantal van een gemeente. Eens in de vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en stemmen de kiesgerechtigde inwoners van Huizen. Zo bepalen zij dus zelf hoe de samenstelling van de gemeenteraad eruit komt te zien. 

Zetelverdeling in Huizen

Partij Aantal zetels
VVD 6
Dorpsbelangen Huizen 3
CDA 3
D66 3
PvdA 3
GroenLinks 3
Leefbaar Huizen 3
ChristenUnie 2
SGP 1

Voorzitter en griffier

Sicko Heldoorn - Voorzitter van de gemeenteraad Jan Veenstra - Griffier

Sicko Heldoorn - Voorzitter van de gemeenteraad, en Jan Veenstra - Griffier van de gemeenteraad. 


VVD

Jessica Prins - VVD  
Jessica Prins
 


Annemarie van der Will - van Nieuwenhuizen

 

Willem Meijerman - VVD
Willem Meijerman

Roland Boom - VVD
Roland Boom

Jelle Bartlema - VVD
Jelle Bartlema

Sjoerd van Klink - VVD
Sjoerd van Klink


Dorpsbelangen Huizen

Marian Rebel - Dorpsbelangen Huizen
Marian Rebel


Jan Driessen - Dorpsbelangen Huizen
Jan Driessen

Bert Schaap - Dorpsbelangen Huizen
Bert Schaap


CDA

Rutger Rebel - CDA
Rutger Rebel


Danielle van Deutekom - CDA
Daniëlle van Deutekom


Ruben Woudsma - CDA
Ruben Woudsma
                             


D66


Marlous Verbeek


Karin van Werven - D66
Karin van Werven


Paul Lekkerkerker - D66
Paul Lekkerkerker


PvdA

Maarten Hoelscher - PvdA
Maarten Hoelscher


Margot Leeuwin - PvdA
Margot Leeuwin


Kerem Gencer - PvdA
Kerem Gencer


GroenLinks

Karin Rienstra - GroenLinks
Karin Rienstra

Marian van den Berge - GroenLinks
Marian van den Berge


Monica Lemmens - GroenLinks
Monica Lemmens


Leefbaar Huizen

Rik de Bruijn - Leefbaar Huizen
Rik de Bruijn

Fleur van der Kleij - Leefbaar Huizen
Fleur van der Kleij

Edwin Koning - Leefbaar Huizen
Edwin Koning


ChristenUnie


Wessel Doorn - ChristenUnie
Wessel Doorn

Marijke Terlouw - ChristenUnie
Marijke Terlouw
 


SGP

Rob Bource - SGP
Rob Bource