Home > Gemeenteraad > Over de gemeenteraad > Samenstelling gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

De gemeente Huizen heeft 27 raadsleden. Dit aantal is wettelijk bepaald en hangt samen met het inwoneraantal van een gemeente. Eens in de vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en stemmen de kiesgerechtigde inwoners van Huizen. Zo bepalen zij dus zelf hoe de samenstelling van de gemeenteraad eruit komt te zien. 

Zetelverdeling in Huizen

Partij Aantal zetels
VVD 5
CDA 5
D66 4
Dorpsbelangen Huizen 3
PvdA 3
GroenLinks 2
ChristenUnie 2
Leefbaar Huizen 2
SGP 1

Voorzitter van de
gemeenteraad


vacant

Griffier van de
gemeenteraad

Jan Veenstra

  


VVD

Jessica PrinsSjoerd van Klink


Annemarie 
van der Will

Willem Meijerman

Jelle Bartlema

                                


CDA 

Bert Rebel 

Rutger Rebel


Daniëlle
van Deutekom

Kees de Kok

Ruben Woudsma

                                                                   


D66

Paul Lekkerkerker Bram Schröder Bert de la Mar Karin van Werven


Dorpsbelangen Huizen

Marian Rebel Jan Driessen Gert Oudhof

     


PvdA

Maarten Hoelscher Kerem Gencer Margot Leeuwin

                  


GroenLinks

Monica Lemmens Larisa Landré

                 


ChristenUnie

Wessel Doorn Marleen Mauritz


Leefbaar Huizen

Rik de Bruijn Nol van der Helm

        


SGP

Rob Bource