Home > Gemeenteraad > Vergaderingen > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Vanaf 1 januari 2006 zijn de gemeenten wettelijk verplicht om een rekenkamerfunctie in te stellen. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Deze commissie is de gemeenteraad van dienst bij het uitoefenen van zijn controlerende taak en geeft waar nodig adviezen om het functioneren van de gemeente te verbeteren. Het gaat daarbij om het functioneren van de gemeentelijke organisatie en om de dienstverlening naar de burger.

Leden van de Rekenkamercommissie


Voorzitter: mr. J.C. (Jaap) Coster  
Plv voorzitter: ir. M. (Ria) Quapp
Secretaris: M. van den Berg

VVD
J. (Jelle) Bartlema
D66
K. (Karin) van Werven
GroenLinks
M.E. (Monica) Lemmens
Dorpsbelangen Huizen
J.B.R. (Jan) Driessen

Bekijk alle onderzoeken en jaarplannen van de Rekenkamercommissie