Home > Gemeenteraad > Vergaderingen > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Vanaf 1 januari 2006 zijn de gemeenten verplicht om een rekenkamerfunctie in te stellen. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Deze commissie is de gemeenteraad van dienst bij het uitoefenen van zijn controlerende taak en geeft waar nodig adviezen om het functioneren van de gemeente te verbeteren. Het gaat daarbij om het functioneren van de gemeentelijke organisatie en om de dienstverlening naar de burger.

Leden van de Rekenkamercommissie


Voorzitter: mr. J.C. Coster  
Plv voorzitter: VACANT 
Secretaris: M. van den Berg

VVD
CDA
GroenLinks
Leefbaar Huizen

Bekijk alle onderzoeken en jaarplannen van de Rekenkamercommissie