Home > Gemeenteraad > Laatste Nieuws

Laatste Nieuws

Op deze pagina vindt u alle nieuwsberichten tot maximaal zes maanden terug. Voor oudere nieuwsberichten kunt u terugkijken in het archief (zie button onderaan deze pagina). 

 • Algemene beschouwingen - financiële raad 4 juli 2019

  Tijdens de financiële raadsvergadering hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties in hun eerste termijnen behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties. 

 • Niek Meijer voorgedragen als nieuwe burgemeester van Huizen

  De heer Niek Meijer is door de gemeenteraad van Huizen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Huizen. Dit maakte Jessica Prins, voorzitter van de vertrouwenscommissie, bij de raadsvergadering van 3 oktober bekend. De heer Meijer (VVD) volgt de heer Sicko Heldoorn op, die sinds maart 2018 waarnemend burgemeester is in Huizen.

 • Begrotingsraad 31 oktober 2019 - Eerste beschouwingen

  Tijdens de financiële raadsvergadering hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties in hun eerste termijnen behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties. 

 • Algemene beschouwingen - financiële raad 25 juni 2020

  Tijdens de financiële raadsvergadering hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties in hun eerste termijnen behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties. 

 • Algemene beschouwingen - begrotingsraad 1 november 2018

  Tijdens de financiële raadsvergadering hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties in hun eerste termijnen behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties. 

 • Algemene beschouwingen - financiële raad 12 juli 2018

  Tijdens de financiële raadsvergadering hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties in hun eerste termijnen behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties. 

 • Huizer coalitie presenteert coalitieakkoord en nieuwe wethouders

  De vier coalitiepartijen hebben op dinsdag 15 mei om 16.00 uur het bereikte coalitieakkoord gepresenteerd. Ter plekke is het akkoord ondertekend door de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA. 

 • Onderhandelaars in Huizen zetten volgende stap in coalitievorming

  De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en PvdA zijn het erover eens dat een volgende stap gezet kan worden in het formatieproces om te komen tot een coalitieakkoord. Overeenkomstig het advies van de informateur hebben de partijen zich gebogen over vier grote onderwerpen: Gemeentelijke herindeling, Sociaal Domein, zondagopenstelling van winkels en de portefeuilleverdeling.

 • Uitslag scholierenverkiezingen 2018

  Alle groep 8 leerlingen van Huizen hebben ook mogen stemmen. Niet óp 21 maart, maar vóór 21 maart. De stembiljetten ontvingen zij via school en konden worden ingeleverd bij de bibliotheek. De VVD en Leefbaar Huizen zijn de grote winnaars wat de scholieren betreft. Deze partijen ontvingen de meeste stemmen. 

 • Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

 • Gesprek over benoeming van nieuwe waarnemend-burgemeester

  Woensdagmiddag 7 maart a.s. zullen de fractievoorzitters een gesprek hebben met de commissaris van de Koning, de heer Remkes, over de benoeming van een nieuwe waarnemend-burgemeester. Die middag zal tevens een gesprek plaatsvinden met twee kandidaten voor de vacante functie. Daarna zal met de commissaris worden overlegd of één van beide kandidaten geschikt gevonden wordt.

 • Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2018

  Gezocht: hoofdgasten voor de nieuwjaarsreceptie 4 januari?

  Donderdag 4 januari om 19.30 uur is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Huizen in het gemeentehuis. Dit jaar wordt niet alleen een selectie willekeurige inwoners uitgenodigd voor een rondleiding door raadsleden. Ook alle nieuwe inwoners zijn hiervoor uitgenodigd. Inwoners die zich aanmelden zullen deze avond ontvangen worden door raadsleden van de gemeenteraad van Huizen. Vervolgens zullen zij een korte rondleiding krijgen om vervolgens te kunnen aansluiten bij de receptie en de nieuwjaarsspeech van de burgemeester. 

 • Begrotingsraad 2 november 2017

  Tijdens de begrotingsraad hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor de eerste termijn van hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties dan behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties. In de tweede termijnen reageren de woordvoerders vaak op hetgeen er al gezegd is en op de ingediende moties en amendementen. 

 • Raadspodium over ontwikkeling Havenstraat - 12 oktober

  Donderdag 12 oktober mag iedereen meedenken en meepraten over de toekomst van de Havenstraat. Het doel van deze avond is om raadsfracties te informeren over de plannen en ideeën die er bestaan voor deze locatie. Tijdens de avond nemen de raadsleden dan ook niet op hun zetels plaats, maar zitten zij op de tribune. Diverse partijen, maar ook inwoners zullen tijdens deze avond het woord voeren en vertellen welke mogelijkheden zij zien voor de ontwikkeling van deze plek.

  Uitwisseling van informatie

  Het raadspodium is bedoeld voor de uitwisseling van informatie. Hierbij is het voor iedereen mogelijk om informatie en/of ideeën kenbaar te maken. De raadsfracties hopen hiermee veel informatie op te halen. Na het welkomstwoord van de voorzitter is eerst het woord aan Gerrit Klompmaker van de gemeente Huizen om een feitenweergave te geven. Vervolgens is het woord aan de insprekers. Een aantal insprekers is uitgenodigd om in te spreken, maar het staat tijdens het raadspodium iedereen vrij om iets in te brengen. Hoeveel spreektijd er is per inspreker, hangt af van het aantal insprekers. Personen/organisaties met goede ideeën die dit graag willen presenteren deze avond, kunnen zich nog aanmelden als inspreker bij Karin de Rooij: k.derooij@huizen.nl / 035-5281350.

  Bij het raadspodium zullen de raadsleden plaatsnemen op de tribune van de raadzaalIedereen betrokken

  Alle aanwezigen mogen meepraten tijdens het raadspodium. Zo kunnen er vragen gesteld worden aan de insprekers. Maar natuurlijk kunnen ook aanwezigen met goede ideeën zelf het woord krijgen. Alle inwoners, bedrijven en betrokkenen zijn dus van harte welkom tijdens deze avond in de raadzaal van het gemeentehuis.

  Deel Havenstraat

  Het deel van de Havenstraat waar dit raadspodium betrekking op heeft,
  is de strook grond tussen de krachtcentrale en de Rokerijweg. Een
  deel hiervan ligt momenteel braak, maar op een ander deel staan nog
  enkele gebouwen van BN International. Als eigenaar van deze grond,
  zal BN International dan ook als eerste externe inspreker deze avond
  het woord mogen voeren.

  Programma

  Het raadspodium vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.30 uur          Inloop
  • 20.00 uur          Aanvang raadspodium
   - Welkomstwoord van voorzitter Maarten Hoelscher
   - Feitenweergave van Gerrit Klompmaker – ambtelijk adviseur
   - Bijdrages van de externe partijen en insprekers
  • 22.00 uur          Afsluiting met aansluitend een borrel voor een informeel gesprek.
  • 23.00 uur          Einde van de avond
 • Update Huizer zienswijze – raadsvergadering 13 juli

  De gemeenteraad van Huizen is in meerderheid akkoord gegaan met de tijdens de raadsvergadering op 13 juli voorgelegde zienswijze naar aanleiding van de fase van het open overleg. Deze zienswijze is mede vastgesteld op basis van de bijeenkomsten voor inwoners, bedrijven en organisaties/instellingen.

 • Algemene beschouwingen - financiële raad 6 juli 2017

  Tijdens de financiële raadsvergadering hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties in hun eerste termijnen behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties. 

 • Raadspodium over ontwikkeling Havenstraat

  Diverse insprekers hebben zich al aangemeld om op donderdag 12 oktober te vertellen wat hun ideeën zijn voor de toekomst van de Havenstraat. Onder hen diverse culturele organisaties, maar ook enkele inwoners. Nog steeds kan iedereen die dat wil en die ideeën heeft voor deze locatie zich aanmelden om in te spreken. Maar natuurlijk mag iedereen die dat wil ook gewoon langskomen om te luisteren, vragen te stellen en mee te denken met wat er gezegd wordt.

 • Gezocht: hoofdgasten voor de nieuwjaarsreceptie 5 januari?

  Donderdag 5 januari om 19.30 uur is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Huizen in het gemeentehuis. Uniek dit jaar is dat er 200 inwoners speciaal zijn uitgenodigd om langs te komen. Zij zullen ontvangen worden door raadsleden van de gemeenteraad van Huizen. Vervolgens zullen zij een korte rondleiding krijgen om vervolgens te kunnen aansluiten bij de receptie en de nieuwjaarsspeech van de burgemeester. 

  Het goede nieuws is dat er nog plekken over zijn en dat u zich nu ook hiervoor kunt aanmelden. De enige voorwaarde is dat u een inwoner van Huizen bent. Als het u leuk lijkt en u er graag bij wilt zijn, wacht dan niet te lang en meldt u direct aan. Dit kan via de mail: gemeenteraad@huizen.nl of telefonisch: (035) 528 19 11 (t.a.v. Karin de Rooij). Per aanmelding kunnen er maximaal 2 personen worden aangemeld, dit om zoveel mogelijk inwoners de mogelijkheid te geven.

  We zien uw aanmelding graag tegemoet. U bent van harte welkom! 

  Nu aanmelden!

 • Fractievoorzitterschap Leefbaar Huizen

 • Begrotingsraad 27 oktober 2016

  Tijdens de begrotingsraad hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor de eerste termijn van hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties dan behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties. In de tweede termijnen reageren de woordvoerders vaak op hetgeen er al gezegd is en op de ingediende moties en amendementen. 

 • Wisseling fractievoorzitter Leefbaar Huizen

  Mededeling van de fractie van Leefbaar Huizen

  Huizen, 30 november 2016

  Rik de Bruijn gaat fractie Leefbaar Huizen per 1 januari2017 leiden.

  Huizen- Rik de Bruijn, tot dusver de tweede man in de raadsfractie van Leefbaar Huizen, wordt de nieuwe fractievoorzitter van deze lokale politieke partij. Hij volgt Nol van der Helm op die na achttien jaar te kennen heeft gegeven een stapje terug te willen doen. Nol van der Helm blijft wel lid van de gemeenteraad.
  Hij heeft zijn maatje in de raad al geruime tijd geleden gepolst of hij wat voor het fractievoorzitterschap zou voelen.
  Rik de Bruijn vroeg enige bedenktijd. Hij heeft en drukke baan en het raadswerk vergt veel tijd en inzet.
  Nol van der Helm, die voordat hij in Huizen kwam wonen ook al vele jaren raadslid in Berkel en Rodenrijs is geweest, wil voortaan wat meer tijd aan zijn familie en vrienden besteden. “Ik ben nu 68 en ik merk dat het fractievoorzitterschap mij gaandeweg te veel is gaan opeisen. Ik ken Rik de Bruijn als een kundig, loyaal en enthousiast raadslid. Hij zit nu tien jaar in de politiek, 4 jaar als steunfractielid en 6 jaar als raadslid”.
 • Inspreken over bestuurskrachtonderzoek?

  Tijdens de commissie van 13 oktober

  Heeft u een mening over het bestuurskrachtonderzoek? Wilt u uw mening delen met het lokale bestuur? Als Huizer inwoner of organisatie kunt u inspreken tijdens de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) op 13 oktober 2016 om 20.00 uur. 

 • Nieuws uit de raad 28 januari 2016

  De volgende onderwerpen zijn door de gemeenteraad behandeld tijdens de extra raadsvergadering van 28 januari 2016.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente Huizen

  De nieuwjaarsreceptie op dinsdag 5 januari was druk bezocht. Veel raadsleden, collegeleden, inwoners en relaties kwamen die avond naar het gemeentehuis om elkaar het beste te wensen voor 2016. In de nieuwjaarsspeech blikte de burgemeester terug op 2015 en gaf de bezoekers een inkijkje in wat er dit jaar in Huizen allemaal op de rol staat. Daarna volgde een swingend optreden van de Jazz Centrale.   

  Nieuwjaarsspeech

 • Nieuws uit de raad - 10 december 2015

  De volgende onderwerpen zijn door de gemeenteraad behandeld tijdens de raadsvergadering van 10 december 2015.

 • Nieuws uit de raad - 5 november 2015

  De volgende onderwerpen zijn door de gemeenteraad behandeld tijdens de raadsvergadering van 5 november 2015.

 • Nieuws uit de financiële raad 29 oktober 2015

  De volgende onderwerpen zijn door de gemeenteraad behandeld tijdens de financiële raadsvergadering 2 juli 2015.

 • Nieuws uit de raad - 1 oktober 2015

  De volgende onderwerpen zijn door de gemeenteraad behandeld tijdens de raadsvergadering van 1 oktober 2015.

Archief