Home > Gemeenteraad > Documentatie > Geluidsopnamen

Geluidsopnamen

Alle commissie- en raadsvergaderingen worden opgenomen. Deze geluidsbanden worden geïndexeerd en toegevoegd aan de agenda. Kies hiervoor in de kalender die via de volgende link te vinden is de gewenste vergadering, klik deze aan en vervolgens is de gehele band, het gewenste agendapunt of de gewenste spreker(s) te beluisteren. 

Ga naar het raadsinformatiesysteem

Tot en met juni 2015 werden de vergaderingen op een andere manier verwerkt. De geluidsbanden van die vergaderingen zijn terug te luisteren via de volgende link:

Ga naar de notulen inclusief geluidsopnamen

Het is mogelijk om geluidsopnamen te beluisteren tot en met de vorige raadsperiode. Bent u op zoek naar een geluidsopname van de periode hiervoor, dan kunt u dit opvragen bij de griffie