Wethouder drs. M.L.C. Verbeek

Wethouder Marlous Verbeek

Derde locoburgemeester

Voornaam: Marlous
Achternaam: Verbeek
Twitter: @marlousverbeek
Postadres: Postbus 5, 1270 AA HUIZEN
Partij: D66

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Leerlingenvervoer
 • Kunst en cultuur
 • Evenementen
 • Natuur en landschap
 • Beheer Openbare Ruimte (Water, wegen en openbaar groen)
 • Dierenwelzijn
 • Personeel en organisatie
 • Facilitaire zaken
 • Gebouwenbeheer
 • Dienstverlening

Nevenfuncties

 • Lid van het bestuur van het Goois Natuur Reservaat
 • Lid van het algemeen bestuur van de Coƶperatie Gastvrije Randmeren
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein van de Regio Gooi- en Vechtstreek
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van de Regio Gooi- en Vechtstreek
 • Trouwambtenaar gemeente Huizen (incidenteel) - betaald