Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen

De gemeente Huizen vindt het belangrijk dat u veilig woont in uw eigen huis. Eigenaar-bewoners van bestaande koopwoningen kunnen daarom subsidie aanvragen wanneer zij hun woning willen beveiligen met PKVW erkende sloten. Deze regeling is niet bedoeld voor huurders. Als huurders van een woning verbetering willen van hang- en sluitwerk, moeten zij daarover het gesprek aangaan met hun verhuurder. 

Waarom deze regeling? 

De gemeente Huizen streeft naar een blijvende verlaging van het aantal woninginbraken. Het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen helpt hierbij. Het vermindert het risico op een inbraak in uw woning.

Wat houdt de regeling in?

De regeling bestaat uit twee soorten subsidie: 

 • Optie 1 (laten doen): per woning kan 50% van de gemaakte kosten gesubsidieerd worden met een minimum van 50 euro en een maximum van 200 euro. Hieronder vallen de kosten voor het aanschaffen én het aanbrengen van inbraakwerende PKVW-goedgekeurde materialen. De plaatsingen moet zijn gedaan door een PKVW-erkend bedrijf. 

Of

 • Optie 2 (zelf doen): per woning kan 50% van de gemaakte kosten gesubsidieerd worden met een minimum van 50 euro en een maximum van 150 euro. Hieronder vallen de kosten voor het aanschaffen van inbraak- werende PKVW-goedgekeurde materialen die u zelf aanschaft en installeert. Controle: Kiest u voor deze optie? Wanneer u het formulier ondertekend geeft u toestemming aan een medewerker van de gemeente Huizen om uw huis te betreden en het geplaatste materiaal te controleren.  

Bekijk hiervoor de lijst van goedgekeurde sloten (pdf) van het CCV . 

Let op:

 • Per woning kan slechts één keer subsidie worden aangevraagd en verleend. 
 • In beide gevallen kan de subsidie pas worden aangevraagd als de werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald. 

Hoe werkt het?    

1.    U vult het aanvraagformulier in en kiest voor optie 1 of optie 2. U kunt uw aanvraag digitaal of schriftelijk (pdf) indienen. Als u het schriftelijk indient print u het formulier en stuurt u het per post op naar de gemeente, of u doet het in de witte brievenbus in het gemeentehuis. 

 • Kiest u voor optie 1? Maak dan een afspraak bij één van de PKVW erkende bedrijven in Huizen: Come home (info@comehome.nl) of Vos ijzerhandel (info@vosijzerhandel.nl) of een ander erkend bedrijf naar eigen keuze. De bedrijven uit Huizen zijn op de hoogte van deze regeling en weten goed wat er wel en niet kan. 
 • Kiest u voor optie 2? Dan kunt u via de bouwmarkt/internet/PKVW erkende bedrijven uw sloten kopen. U stuurt de originele rekening/factuur naar ons toe en een foto van de geplaatste sloten. 

Bij beide opties schiet u zelf de totale kosten voor. U kunt achteraf de subsidie aanvragen. 

2.    Bij het aanvraagformulier voegt u originele documenten toe waaruit blijkt wat u heeft aangeschaft en dat de kosten inderdaad zijn gemaakt:  

 • factuur van de sloten of de orderbevestiging;
 • pinbon en bankafschrift (indien u met uw bankpas heeft betaald);
 • montagebewijs van erkend PKVW bedrijf (alleen bij optie 1);
 • foto van de geplaatste sloten (alleen bij optie 2).

3.    Binnen zes weken na registratie van uw volledige aanvraag krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor de subsidie. De periode van zes weken gaat pas in als uw aanvraag volledig, met alle bijlagen, is ingediend. De termijn van zes weken kan door de gemeente eenmaal verlengd worden met vier weken. 

Samenvatting van de voorwaarden

 • U kunt slechts eenmaal gebruik maken van één subsidiemogelijkheid vanaf 1 maart 2018;
 • U staat als aanvrager ingeschreven op het adres waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; 
 • De woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is gelegen in de gemeente Huizen;
 • De subsidie geldt alleen voor installatiekosten door een erkend PKVW-bedrijf (optie 1) en de aanschaf van PKVW-gecertificeerd materiaal (optie 2); 
 • Per woning kan éénmalig subsidie worden aangevraagd;
 • Per aanvrager kan éénmalig subsidie worden verstrekt;
 • De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2019; 
 • De totale omvang van deze subsidieregeling bedraagt € 37.500,-. Subsidie wordt verstrekt zolang de regeling niet is uitgeput; 
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
 • De datum van binnenkomst gaat in als de volledige aanvraag is geregistreerd bij de gemeente Huizen;
 • Onvolledige aanvragen worden teruggestuurd naar aanvrager;
 • De gemeente heeft het recht de subsidievoorwaarden eenzijdig aan te passen.

Vraag en antwoord

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor eigenaren van een koopwoning in de gemeente Huizen.

Waar is de subsidie voor bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor hang- en sluitwerk aan uw woning. De regeling is niet van toepassing op huurwoningen, tuinschuren, garages of andere bijgebouwen.

Kan ik als huurder deze subsidie aanvragen?

Nee, dat is niet mogelijk. De regeling is alleen voor eigenaren-bewoners die minimaal de helft van hun investering zelf betalen. Als eigenaar van het huis worden zij ook eigenaar van de nieuwe sloten. Voor huurders geldt dat niet: dan wordt de verhuurder-eigenaar van het huis ook eigenaar van het hang- en sluitwerk. 

De grootste verhuurder van Huizen, De Alliantie, heeft in 2017 een grote actie uitgevoerd voor verbetering hang- en sluitwerk van hun woningen. Hierbij heeft De Alliantie als eigenaar, zelf de woningen uitgekozen die voor verbetering hang- en sluitwerk in aanmerking kwamen. 

Als huurders van een woning verbetering willen van hang- en sluitwerk, moeten zij daarover het gesprek aangaan met hun verhuurder.

Hoe wordt de subsidie verstrekt?

1. Per woning kan 50% van de gemaakte kosten gesubsidieerd worden met een minimum van 50 euro en een maximum van 200 euro. Hieronder vallen de kosten voor het aanschaffen én het aanbrengen van inbraakwerende PKVW-goedgekeurde materialen. Deze zijn geplaatst door een PKVW-erkend bedrijf uit Huizen. 

Of

2. Per woning kan 50% van de gemaakte kosten gesubsidieerd worden met een minimum van 50 euro en een maximum van 150 euro. Hieronder vallen de kosten voor het aanschaffen van inbraakwerende PKVW-goedgekeurde materialen die de woningeigenaar zelf installeert.

Vanaf welke datum kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen is mogelijk vanaf 1 maart 2018. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Kan ik ook subsidie aanvragen voor maatregelen die al getroffen zijn voor 1 maart 2018?

Nee, dat is niet mogelijk.

Welke goed gekeurde sloten kan ik zelf gaan aanschaffen?

Bekijk de lijst met goedgekeurde sloten (pdf) van het CCV. 

Worden de maatregelen die ik zelf heb getroffen gecontroleerd?

Ja, u moet bij de subsidieaanvraag aangeven dat u akkoord gaat met eventuele controles van het aangebrachte hang en sluitwerk door een erkend onafhankelijk PKVW bedrijf, ingehuurd door de gemeente Huizen. 

Hoe lever ik de nota’s in?

Upload de facturen via het online formulier en voeg daar foto’s bij van de geplaatste sloten. Of voeg de nota's toe als bijlage bij een schriftelijke aanvraag.

Tot wanneer kan ik deze subsidie aanvragen?

Tot en met 31 december 2019. Aanvragen die binnenkomen na het bereiken van het subsidieplafond worden afgewezen. 

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?

Nadat u de maatregel(en) heeft laten aanbrengen, vraagt u om vaststelling en uitbetaling van de subsidie met het aanvraagformulier.

U kunt de subsidie op twee manieren aanvragen, digitaal of schriftelijk.

Online aanvragen  

Schriftelijk aanvragen kan door het formulier op te sturen onder vermelding van Subsidieaanvraag inbraakwerende maatregelen, t.a.v. B. IJdens, Postbus 5,
1270 AA, Huizen. U kunt het formulier ook in de witte brievenbus in het gemeentehuis doen. 

Wanneer kan ik de subsidie verwachten?

U krijgt binnen zes weken bericht. Als u niet de juiste formulieren of bijlagen heeft toegevoegd kan dit verlengd worden met 4 weken.

Waarom is deze subsidie er?

Om woninginbraken in Huizen te verminderen.

Aanvragen

U kunt de subsidie op twee manieren aanvragen, digitaal of schriftelijk.

Online aanvragen  

Schriftelijk aanvragen kan door het formulier op te sturen onder vermelding van Subsidieaanvraag inbraakwerende maatregelen, t.a.v. Yuric van Brenk, Postbus 5,
1270 AA, Huizen. U kunt het formulier ook in de witte brievenbus in het gemeentehuis doen. 

Let op:

 • Per woning kan slechts één keer subsidie worden aangevraagd en verleend. 
 • In beide gevallen kan de subsidie pas worden aangevraagd als de werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald. 

Meer informatie

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem dan gerust contact op met y.vanbrenk@huizen.nl of bel (035) 52 81 437.