Geregistreerd partnerschap

 • Algemene informatie

  Met een huwelijk of een geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

  Beperkte gemeenschap van goederen

  Gaat u een geregistreerd partnerschap sluiten? Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren.

  Partnerschapsvoorwaarden

  Wilt u uw bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris partnerschapsvoorwaarden afsluiten. De notaris zorgt voor inschrijving van de partnerschapsvoorwaarden in het huwelijksgoederenregister.

  Melding voornemen geregistreerd partnerschap (ondertrouw)

  Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, doet u eerst melding bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’, nu wordt het een ‘melding voornemen geregistreerd partnerschap’ genoemd. U kunt uw voornemen kenbaar maken bij de gemeente waar u uw partnerschap aangaat. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eventuele kosten voor afschriften en uittreksels zijn wel voor uw eigen rekening.

  Volgens de wet moet er minimaal twee weken tussen de melding (voorheen ondertrouw) en het geregistreerd partnerschap zitten. De melding is een jaar geldig. U kunt melding doen op twee manieren: in het gemeentehuis of online via DigiD.

  Online aangifte doen

  U meldt uw partnerschap bij de gemeente waar u deze aangaat. U kunt dus online uw geregistreerd partnerschap aan ons doorgeven als u deze aangaat in de gemeente Huizen. U heeft beiden hiervoor uw DigiD nodig. Beide partners vullen met hun eigen DigiD een formulier in.

  Online aangifte geregistreerd partnerschap  

  Aanmelden voor gratis partnerschapsregistratie

  De bovenstaande knop werkt helaas niet voor de gratis partnerschapsregistratie. U kunt hiervoor de onderstaande links gebruiken. De melding bestaat uit twee delen. Beide partners vullen met hun eigen DigiD een formulier in.

  Let op: Beide formulieren moeten verstuurd worden om de melding te kunnen registreren. 

  In het gemeentehuis aangifte doen

  Maak hiervoor een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand. U belt hiervoor naar 14 035. De ambtenaar geeft bij het maken van de afspraak aan wat u mee moet nemen. In ieder geval:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Als uw getuigen bekend zijn: een kopie van de identiteitsbewijzen van uw getuigen.

  Het jawoord

  Als u trouwt of een partnerschap aangaat, legt u een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk geeft u het jawoord. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht. Na de verklaring ondertekenen de ambtenaar van de burgerlijke stand, de getuigen en u de partnerschapsakte. 

  Getuigen

  Voor een rechtsgeldig geregistreerd partnerschap heeft u minimaal twee en maximaal vier getuigen. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. U geeft hun namen en adressen door bij de aangifte. U kunt dit ook online doen.

  Online uw getuigen doorgeven  

  Gratis partnerschapregistratie

  De gratis registratie van het partnerschap vindt plaats aan de balie burgerzaken van het gemeentehuis. Dit kan op dinsdagochtend om 09.00 en 09.15 uur. U bent dan welkom in klein gezelschap (uitsluitend het bruidspaar en 2 getuigen). De ambtenaar houdt geen toespraak. Let op: Als u te laat bent, dan zijn wij genoodzaakt om leges te heffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Burgerzaken.

  Alleen paren waarvan één van de partners ingeschreven staat in de gemeente Huizen, kunnen zich aanmelden voor de gratis partnerschapsregistratie.

 • Kosten

  Bijzonderheden Tarieven 2020
  Registratie partnerschap in een officiële trouwlocatie* Maandag-vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur 474,20
  Registratie partnerschap in een officiële trouwlocatie* Overige tijden 830,00
  Aanwijzen trouwlocatie voor één dag

  Deze kosten komen bovenop de kosten voor een officiële trouwlocatie

  94,00
  Trouwboekje standaard 29,60
  Getuige beschikbaar gesteld door gemeentehuis Indien u zelf geen of onvoldoende getuigen heeft 25,05
  Eenmalige benoeming trouwambtenaar Voor trouwambtenaren uit andere gemeenten 94,00

  * Deze kosten betaalt u aan de gemeente. Bij een partnerschapregistratie op een andere trouwlocatie dan het gemeentehuis, worden naast deze kosten de kosten van de locatie in rekening gebracht. U kunt met de locatie contact opnemen over de kosten.

 • Handige links