Home > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie > Samenstelling

Samenstelling

Samenstelling

De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen bestaat uit twee externe leden en vier raadsleden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Van links naar rechts:

  • Jelle Bartlema (commissielid, raadslid VVD)
  • Monica Lemmens (commissielid, raadslid GroenLinks)
  • Jan Driessen (commissielid, raadslid Dorpsbelangen Huizen)
  • Karin van Werven (commissielid, raadslid D66)
  • Maartje van den Berg (ambtelijk secretaris)
  • Jaap Coster (voorzitter)
  • Ria Quapp (plaatsvervangend voorzitter)