Home > Gemeenteraad > Raadspodium over kunst en cultuur in Huizen

Raadspodium over kunst en cultuur in Huizen

Op donderdagavond 22 november vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een raadspodium plaats over kunst en cultuur in Huizen onder leiding van Joop Daalmeijer. Iedereen die dat wil is welkom om dit raadspodium bij te wonen. De bedoeling van deze avond is dat personen en/of organisaties die dat willen hun ideeën/visie/toekomstplannen kenbaar kunnen maken aan de raadsleden. Deze raadsleden zitten tijdens deze avond overigens niet op hun zetels, maar in het publiek. Zij zijn toehoorders, want hopen vooral veel ideeën op te halen. 

Waarom een raadspodium?

Er moet een nieuwe (geupdate) kunst en cultuurnota komen. In het collegeprogramma is hierover opgenomen dat deze moet worden geactualiseerd en worden voorzien van nieuw elan en een nieuwe visie. Een manier om input op te halen uit de Huizer samenleving is een raadspodium. Vandaar dat een werkgroep is opgezet, waarin alle politieke fracties zijn vertegenwoordigd. Met alle input die wordt verzameld zal de werkgroep zich vervolgens beraden over de volgende te nemen stappen met als einddoel dus een nieuwe kunst en cultuurnota. 

Pitchen tijdens raadspodium

Iedereen die dat wil mag een pitch doen tijdens het raadspodium. Een pitch is een korte presentatie. Dit kan natuurlijk een mondelinge presentatie zijn, maar ook presentaties op het scherm, filmpjes, muziekfragmenten, etc. zijn mogelijk. Bent (of kent) u iemand die graag uw ideeën wilt delen tijdens het raadspodium, meldt u zich dan vooral aan via k.derooij@huizen.nl/ 035-5281350. Kunt u er tijdens deze avond niet bij zijn of dient u uw ideeën liever schriftelijk in, dan kunt u hierover eveneens contact opnemen met Karin de Rooij. 

Inmiddels hebben de volgende personen/organisaties zich al aangemeld om te komen pitchen tijdens het raadspodium:

 • Stichting Huizer Museum 
 • Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 
 • Historische Kring Huizen 
 • Stichting Gooise Culturele Evenementen 
 • Toneelvereniging Ontwaakt 
 • Huizer Schrijversgilde 
 • Atelierroute Huizen 
 • Richard Vos vanuit diverse organisaties, o.a. Huizers Kamerkoor Vocaliber
 • Theaterroute 
 • Olga Dol
 • Muziekvereniging Prinses Irene 
 • Stichting Kunst en Cultuur Huizen 
 • Bukbieb 

Hoe laat en waar

Op 22 november gaan de deuren van het gemeentehuis om 19.00 uur open. Om 19.30 uur zal het raadspodium van start gaan. Alle inwoners, bedrijven en betrokkenen zijn dus van harte welkom tijdens deze avond in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Meer informatie: