Home > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie > Publicaties Rekenkamercommissie

Publicaties Rekenkamercommissie

Onderstaand een overzicht van de onderzoeken, persberichten, jaarplannen en jaarverslagen van de rekenkamercommissie:

Jaarplannen en jaarverslagen

Jaarplan 2020 en jaarverslag 2019

Jaarplan 2019 en jaarverslag 2018

Jaarplan 2018

Jaarplan 2017

Jaarverslag 2017

Onderzoeksrapporten

2020

Onderzoeksrapport Quickscan jeugdzorg + bijlagen:

2019

Rekenkamerbrief Doemee onderzoek VN-verdrag handicap + bijlagen:

Persbericht publicatie onderzoek burgerparticipatie

Onderzoek naar burgerparticipatie

2018

Onderzoek naar de informatiewaarde van de begroting en jaarstukken

Onderzoek naar de effecten van bezuinigingen

2017

Onderzoek scan moties

2016

Onderzoek naar de inzet van boa's

Onderzoek naar de regiorol van de gemeente Huizen in grote projecten

2015

Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo en rol gemeenteraad

2014

Onderzoek naar de schulphulpverlening in Huizen

Voor 2014

Onderzoek naar het toezicht van de raad op onderhoud kapitaalgoederen (2013) 

Onderzoek naar de uitvoering van de gemeentelijke dienstverlening (2013)

Onderzoek naar de invoering van het centrum van jeugd en gezin in Huizen (2013)

Onderzoek naar leerlingenvervoer in de gemeente Huizen (2011)

Onderzoek naar de portefeuillehouders overleggen van het Gewest (2013)

Quickscan doeltreffendheid begrotingsactualisering december 2012 (2013)