Home > Gemeenteraad > Documentatie > Protocol agressie tegen bestuurders

Protocol agressie tegen bestuurders

In de raadsvergadering van 6 november 2014 is het protocol agressie tegen collegeleden, raadsleden en lijstopvolgers unaniem aangenomen door de raad. Een soortgelijk protocol was al wel vastgesteld voor het personeel werkzaam bij de gemeente. Echter was er tot dusver nog geen protocol voor burgemeester, wethouders, raadsleden en lijstopvolgers. Met het akkoord van de raad is er nu ook voor de politieke ambtsdragers van de gemeente Huizen een agressieprotocol van kracht.