Home > Gemeenteraad > Documentatie > Notulen en resumés 2019

Notulen en resumés 2019

Wilt u weten wat er tijdens een raads- of commissievergadering is besproken en/of besloten? Hier vindt u de resumés en notulen per vergadering. 

Extra raadsvergadering 12 maart

Raadsvergadering 21 maart

Raadsvergadering 7 februari

  • Dinsdag 22 januari - commissievergadering sociaal domein resumé / notulen
  • Woensdag 23 januari - commissievergadering fysiek domein resumé / notulen
  • Donderdag 24 januari - commissievergadering ABM resumé / notulen
  • Donderdag 7 februari - Raadsvergadering resumé / notulen


Archief