Home > Gemeenteraad > Documentatie > Moties en amendementen 2018 > Financiële raadsvergadering 12 juli 2018