Home > Gemeenteraad > Moties en amendementen 2017

Moties en amendementen 2017

Moties

Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders. Elk raadslid kan een motie indienen en bij een meerderheid aan stemmen gaat het college aan de slag met het verzoek.

Amendementen

De gemeenteraad kan een raadsvoorstel wijzigen met een amendement als de meerderheid van de raad hiermee akkoord gaat. Elk raadslid kan een amendement indienen. 

Raadsvergaderingen 2017


9 november 2017

M1 - Motie opening winkels op zondag 24 en 31 december 2017 - VERWORPEN
Ingediend door: PvdA, VVD, Leefbaar Huizen

A1 - Amendement vaststelling bestemmingsplan 'Zanderij Tjebbes' - AANGENOMEN
Ingediend door: PvdA, VVD, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen, SGP

A2 - Amendement Evenementenbeleid - AANGENOMEN
Ingediend door: PvdA, GroenLinks, SGP, VVD, D66

A3 - Amendement Evenementenbeleid - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

2 november 2017 - financiële raad

M1 - Motie Onveilige verkeerspunten - AANGENOMEN
Ingediend door CDA, Leefbaar Huizen, VVD, PvdA

M2 - Motie Onderzoek BNI terrein aan de Havenstraat - AANGENOMEN
Ingediend door: PvdA, D66, CDA, SGP, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en GroenLinks

A1 - Amendement Afvalstoffenheffing - AANGENOMEN
Ingediend door: Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, ChristenUnie, SGP

28 september 2017

M1 - Motie aankoop Huizer skutsje 'Ludgedina Smeltekop' - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

A1 - Amendement 1 - bij agendapunt 6 raadsvergadering 28 september 2017 - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, D66, GroenLinks, PvdA

A2 - Amendement 2 - bij agendapunt 7 raadsvergadering 28 september 2017 - AANGENOMEN
Ingediend door: 

20 april 2017

M1 - Motie Aanvullende financiering Oldtimer-festival - VERWORPEN
Ingediend door: VVD, Leefbaar Huizen, PvdA

A1 - Amendement Op voorstel uitvoering motie kansenkaart - INGETROKKEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

A2 - Amendement betreffende bijdrage Metropool Regio Amsterdam (MRA) - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, SGP, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, D66, Leefbaar Huizen

16 maart 2017

M1 - Motie Pas op de plaats bij herindeling regio G&V - INGETROKKEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen

M2 - Motie Stoppen externe onderzoeken Keucheniusstraat - VERWORPEN
Ingediend door: PvdA

9 februari 2017

M1 - Motie Steun voor behoud regionale pers - AANGENOMEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

M2 - Motie Ruimte voor betaalbare woningbouw - VERWORPEN
Ingediend door: PvdA 

A1 - Amendement Regionale woonvisie 2030 - VERWORPEN
Ingediend door: GroenLinks, PvdA

A2 - Amendement Betaalbare woningbouw voor een rijk geschakeerde regio - INGETROKKEN
Ingediend door: PvdA