Home > Gemeenteraad > Moties en amendementen 2016

Moties en amendementen 2016

Moties

Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders. Elk raadslid kan een motie indienen en bij een meerderheid aan stemmen gaat het college aan de slag met het verzoek.

Amendementen

De gemeenteraad kan een raadsvoorstel wijzigen met een amendement als de meerderheid van de raad hiermee akkoord gaat. Elk raadslid kan een amendement indienen. 

Raadsvergaderingen 2016


3 november 2016

A1 - Amendement Herontwikkeling kwekerij De Limieten - AANGENOMEN
Ingediend door: GroenLinks, D66, CDA, Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie, SGP
Bijlage bij amendement - bewonersvoorstel

A2 - Amendement Herontwikkeling kwekerij De Limieten - VERWORPEN
Ingediend door: VVD

A3 - Amendement Bestuurskrachtonderzoek - AANGENOMEN
Ingediend door: VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP

27 oktober 2016

A1 - Amendement rentepercentage geldlening HSV De Zuidvogels - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen, PvdA

A2 - Amendement Stichting Huizer Museum - VERWORPEN
Ingediend door: PvdA

M1 - Motie cameratoezicht winkelcentrum Oostermeent - INGETROKKEN
Ingediend door: VVD

M2 - Motie oversteek De Ruyterstraat - AANGENOMEN
Ingediend door: VVD, PvdA, Leefbaar Huizen

M3 - Motie verlichting fietspad Bestevaer - AANGENOMEN
Ingediend door: VVD, PvdA, Leefbaar Huizen

M4 - Motie vervanging verlichting bij sportverenigingen door LED - VERWORPEN
Ingediend door: VVD, Leefbaar Huizen, PvdA

29 september 2016

A1 - Amendement Resultaat participatie Keucheniusgebied - AANGENOMEN
Ingediend door: VVD, GroenLinks, SGP, D66, ChristenUnie, Leefbaar Huizen, PvdA

M1 - Motie gratis verstrekken VOG's - AANGENOMEN
Ingediend door: PvdA, VVD, GroenLinks, D66, CDA, Leefbaar Huizen, SGP, ChristenUnie

M2 - Motie Participatie Keucheniusgebied - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks

7 juli 2016

A1 - Amendement raadsvoorstel Verplaatsen havenkantoor - AANGENOMEN
Ingediend door: Dorpsbelangen Huizen, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SGP

M1 - Motie krant over jeugdbeleid - AANGENOMEN
Ingediend door: GroenLinks, D66, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen, SGP, PvdA, CDA, Leefbaar Huizen

M2 - Motie Stop plannen (mega)windturbines langs A27 - AANGENOMEN
Ingediend door: SGP, Dorpsbelangen Huizen, CDA, D66, ChristenUnie, VVD, Leefbaar Huizen

M3 - Motie actieplan evenementen en verdeelsleutel subsidies - AANGENOMEN
Ingediend door: GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Leefbaar Huizen, PvdA

M4 - Motie week tegen eenzaamheid - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA

30 juni 2016 - financiële raad

A1 - Amendement resterende middelen sociaal domein beschikbaar stellen als budget voor wensen nieuw beleid - VERWORPEN|
Ingediend door: Leefbaar Huizen

M1 - Motie nieuwjaarsreceptie - AANGENOMEN
Ingediend door: PvdA

M2 - Motie verruiming PC-regeling - AANGENOMEN
Ingediend door: PvdA

M3 - Motie verruiming kindregelingen - VERWORPEN
Ingediend door: PvdA

M4 - Motie vergoeding eisen risico zorg aan chronisch zieken - AANGENOMEN
Ingediend door: PvdA, VVD, GroenLinks

M5 - Motie invoering van gebruiksgoederenregeling - AANGENOMEN
Ingediend door: PvdA

M6 - Motie ZZP-ers in beeld brengen en onderzoeken wat nodig is - INGETROKKEN
Ingediend door: PvdA

M7 - Motie Erfgooiers energieneutraal en toekomstbestendig - AANGENOMEN
Ingediend door: D66, CDA, GroenLinks, PvdA, SGP, ChristenUnie

M8 - Motie watertappunten - AANGENOMEN
Ingediend door: ChristenUnie, GroenLinks, CDA, SGP, Leefbaar Huizen, VVD

M9 - Motie realiseren van voorzieningen binnen sociale infrastructuur - AANGENOMEN
Ingediend door: ChristenUnie, SGP, VVD

M10 - Motie verkeer rond scholen - AANGENOMEN
Ingediend door: ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, SGP, VVD

M11 - Motie verduurzamen social return on investment - AANGENOMEN
Ingediend door: SGP, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie

M12 - Motie energieneutrale maatregelen bij de nieuwbouw van het Erfgooierscollege - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

M13 - Motie reclamedrukwerk - VERWORPEN
Ingediend door: GroenLinks, ChristenUnie, PvdA

M14 - Motie Zuidvogels - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen, GroenLinks, SGP, VVD, PvdA, ChristenUnie

M15 - Motie viskraam in het oude haven-gebied - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen, PvdA

M16 - Motie intergemeentelijk subsidiebureau Gooi en Vechtstreek - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, Leefbaar Huizen, PvdA

M17 - Motie infra wegonderhoud - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen, GroenLinks, SGP, VVD, PvdA

30 mei 2016

M1 en M4 - Motie TTip vrije gemeente - M1: ingetrokken / M4: verworpen
Ingediend door: GroenLinks , ChristenUnie

M2 - Motie vlaggenmast voor burgerinitiatieven - AANGENOMEN
Ingediend door: GroenLinks, CDA, PvdA, D66, Dorpsbelangen Huizen, Leefbaar Huizen, VVD

M3 - Motie voorlichting pooierboys en vergroten seksuele weerbaarheid - AANGENOMEN
Ingediend door: ChristenUnie, GroenLinks, SGP, CDA, VVD, Dorpsbelangen Huizen, D66

31 maart 2016

Motie M1 - 30km zone Driftweg-Botterstraat - VERWORPEN
Ingediend door: VVD, Leefbaar Huizen, PvdA

Motie M2 - Hoogwaardig Openbaar Vervoer - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, D66, GroenLinks, Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie, SGP, PvdA

11 februari 2016

Amendement A1 - Aanvulling punt 3.2 van de RSA met Goois Natuurreservaat - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, SGP, D66, Dorpsbelangen Huizen , PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Huizen, VVD

Amendement A2 - Aanvulling RSA met snelfietspadennet, openbaar vervoer en Ter Gooi ziekenhuis - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, SGP, PvdA, Dorpsbelangen Huizen , VVD, GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Huizen, D66

Amendement A3 - Aanvulling RSA met noodopvang asielzoekers - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, SGP, D66 , PvdA, GroenLinks, ChristenUnie

28 januari 2016

Amendement A1 - Aanpassing/Uitbreiding Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek 2016 - INGETROKKEN
Ingediend door: VVD

Amendement A2 - Aangepast Amendement Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek 2016 - VERWORPEN
Ingediend door: VVD, PvdA, Leefbaar Huizen


  • Moties en amendementen 2015

  • Moties en amendementen 2014