Home > Gemeenteraad > Moties en amendementen 2015

Moties en amendementen 2015

Moties

Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders. Elk raadslid kan een motie indienen en bij een meerderheid aan stemmen gaat het college aan de slag met het verzoek.

Amendementen

De gemeenteraad kan een raadsvoorstel wijzigen met een amendement als de meerderheid van de raad hiermee akkoord gaat. Elk raadslid kan een amendement indienen. 

Raadsvergaderingen 2015


10 december 1015

M1 - Motie Mengvormen winkels en horeca - AANGENOMEN
Ingediend door: VVD, PvdA, Leefbaar Huizen

A1 - Amendement Aanpassing algemene verklaring van geen bedenkingen - AANGENOMEN
Ingediend door: PvdA, VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Huizen, SGP

A2 - Amendement  Wijziging voor raadsvoorstel 'Reglement van Orde' - VERWORPEN
Ingediend door: VVD, Leefbaar Huizen

A3 - Amendement Schrappen moment van stilte - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

A4 - Mondeling amendement nieuw reglement van orde - AANGENOMEN
Voorstel: Schrappen van artikel 28, lid 3
Ingediend door: GroenLinks

A5 - Mondeling amendement nieuw reglement van orde - AANGENOMEN
Voorstel: Dan kan hij de raad gemotiveerd (dit laatste woord toevoegen).....
Ingediend door: CDA

29 oktober 2015

A1 - Amendement 'Wensen  nieuw beleid' - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, SGP

A2 - Amendement  'Oldtimer Festival' - VERWORPEN
Ingediend door: VVD, PvdA, Leefbaar Huizen

A3 - Amendement 'Sint Nicolaas Comité' - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

A4 - Amendement 'Comité Vrijdagavond Muziek op de Zuidereng' - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

A5 - Amendement 'Stichting Huizerdag' - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

A6 - Amendement  'Stichting Kunst en Cultuur' - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

M1 - Motie 'Persoonsvolgende financiering voorschoolse educatie - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, Dorpsbelangen Huizen, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Huizen, SGP, VVD

M2 - Motie 'Infrastructuur' - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA ,PvdA, Dorpsbelangen Huizen, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, Leefbaar Huizen, D66

M3 - Motie 'Landelijke intocht Sinterklaas' - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

M4 - Motie 'Huisvesting' - VERWORPEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen


1 oktober 2015

A1 - Amendement 'Nota Grondbeleid' - AANGENOMEN
Ingediend door: GroenLinks, D66, ChristenUnie, Dorpsbelangen Huizen, VVD, SGP, PvdA, CDA, Leefbaar Huizen

2 juli 2015 - financiële raadsvergadering

M1 - Motie 'Mentorschap' - AANGENOMEN
Ingediend door: PvdA, VVD, CDA, Leefbaar Huizen, SGP

M2 - Motie 'Verkeersveiligheid' - INGETROKKEN
Ingediend door: VVD, PvdA, Leefbaar Huizen

M3 - Motie 'Herinrichting rotonde Crailoseweg' - VERWORPEN
Ingediend door: VVD, PvdA, Leefbaar Huizen

M4 - Motie 'Economische stabiliteit en werkgelegenheid - AANGENOMEN
Ingediend door: VVD, Leefbaar Huizen, PvdA

M5 - Motie 'Graaf Wichman oversteekplaats en rotonde' - AANGENOMEN
Ingediend door: ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, SGP

M6 - Motie 'Jeugdcultuurfonds' - AANGENOMEN
Ingediend door: ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, SGP, PvdA, VVD

M7 - Motie 'Dementievriendelijke gemeente' - AANGENOMEN
Ingediend door: SGP, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, Leefbaar Huizen, VVD, PvdA

M8 - Motie 'Sportstroom' - AANGENOMEN
Ingediend door: SGP, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, PvdA

M9 - Motie 'Kok-schouw op rotonde' - INGETROKKEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

M10 - Motie 'Informatieve folder actuele ontwikkelingen' - AANGENOMEN
Ingediend door: GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD

25 juni & voortzetting op 2 juli 2015

M1 - Motie 'RO-bevoegdheden' - AANGENOMEN
Ingediend door: GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, PvdA, CDA, Dorpsbelangen Huizen

M2 - Motie 'Online sociale marktplaats' - AANGENOMEN
Ingediend door: CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdA

M3 - Motie 'Beëindiging Samenwerkingsovereenkomst Hoofdwinkelcentrum Keucheniusgebied - VERWORPEN
Ingediend door: VVD, Leefbaar Huizen

A1 - Amendement 'Eenmalige bijdrage aan het GNR' - VERWORPEN
Ingediend door: PvdA, VVD, Leefbaar Huizen

23 april 2015

M1- Motie 'collectieve ziektekostenverzekering' - VERWORPEN
Ingediend door: PvdA

M2 - Motie 'Informatie over gevolgen beleid voor personen met chronische aandoening/beperking' - AANGENOMEN
Ingediend door: SGP, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA

Oplegnotitie burgemeester over uitkomsten onderzoek

19 maart 2015

A1 - Amendement 'schuldhulpverlening' - AANGENOMEN
Ingediend door: VVD