Home > Gemeenteraad > Live meeluisteren

Live meeluisteren

U kunt via streaming live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Zowel alle commissie- als de raadsvergaderingen zijn te beluisteren via onderstaande link. 

Nu live luisteren

Deze link werkt alleen tijdens vergaderingen. Het is niet meer mogelijk om vergaderingen van na 1 april 2018 terug te luisteren.

Schorsing

Tijdens een schorsing hoort u geen geluid. De streaming blijft op dat moment wel bereikbaar en het programma zal gewoon opstarten of blijven lopen. Lukt het niet om de streaming op te starten? Dan is er op dat moment geen vergadering of dan is de vergadering al afgelopen. 

Toegankelijkheid

De gemeente Huizen besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid. De live streaming wordt echter niet ondertiteld. Wel worden uitgebreid samenvattende notulen gemaakt van alle vergaderingen. Deze worden zodra beschikbaar altijd toegevoegd aan de agenda van de betreffende vergadering. Lees voor meer informatie over toegankelijkheid van de website de toegankelijkheidsverklaring