Home > Gemeenteraad > Live meeluisteren

Live meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Zowel alle commissie- als de raadsvergaderingen zijn te beluisteren via onderstaande link. 

Nu live luisteren

Deze link werkt alleen tijdens vergaderingen. Het is ook mogelijk om vergaderingen terug te luisteren, echter niet via de streaming. Ga hiervoor naar het raadsinformatiesysteem voor de geluidsbestanden vanaf 2011 of naar de notulen inclusief geluidsbestanden van voor 2011. 

Schorsing

Tijdens een schorsing hoort u geen geluid. De streaming blijft op dat moment wel bereikbaar en het programma zal gewoon opstarten of blijven lopen. Lukt het niet om de streaming op te starten? Dan is er op dat moment geen vergadering of dan is de vergadering al afgelopen.