Home > Gemeenteraad > Laatste Nieuws > Update Huizer zienswijze – raadsvergadering 13 juli

Update Huizer zienswijze – raadsvergadering 13 juli

De gemeenteraad van Huizen is in meerderheid akkoord gegaan met de tijdens de raadsvergadering op 13 juli voorgelegde zienswijze naar aanleiding van de fase van het open overleg. Deze zienswijze is mede vastgesteld op basis van de bijeenkomsten voor inwoners, bedrijven en organisaties/instellingen.

Stemming

Bij de stemming over deze zienswijze waren 22 raadsleden voor (de fracties van VVD, CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP) en 5 raadsleden tegen (de fracties PvdA en Leefbaar Huizen).

Zienswijze Huizen

De zienswijze is verwoord in een brief vanuit het gemeentebestuur aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland. In deze brief wordt uiteen gezet welke overwegingen hebben meegewogen om te komen tot de zienswijze van Huizen. Vervolgens wordt ingegaan op het voorstel van Huizen om samen met de B(E)L-gemeenten een concreet voorstel te gaan uitwerken. Aan de Gedeputeerde Staten wordt in de zienswijze gevraagd om hier gelegenheid voor te geven.

Afwachten

Na de instemming van de gemeenteraad van Huizen, is de brief met de Huizer zienswijze toegestuurd aan de Gedeputeerde Staten. De status op dit moment is dan ook dat de gemeente wacht op een antwoord op deze zienswijze en dat zij natuurlijk bereid zijn tot verdere samenspraak hierover.

Terugluisteren

Het is mogelijk om de raadsvergadering terug te luisteren, eventueel specifiek op dit onderdeel. Als u op agendapunt 6 klikt is het mogelijk om vanaf daar te luisteren. De geluidsband is namelijk geïndexeerd op zowel agendapunt als ook op sprekers.