Home > Gemeenteraad > Laatste Nieuws > Gesprek over benoeming van nieuwe waarnemend-burgemeester

Gesprek over benoeming van nieuwe waarnemend-burgemeester

Woensdagmiddag 7 maart a.s. zullen de fractievoorzitters een gesprek hebben met de commissaris van de Koning, de heer Remkes, over de benoeming van een nieuwe waarnemend-burgemeester. Die middag zal tevens een gesprek plaatsvinden met twee kandidaten voor de vacante functie. Daarna zal met de commissaris worden overlegd of één van beide kandidaten geschikt gevonden wordt.

Profiel

Ter voorbereiding op die gesprekken hebben de fractievoorzitters het bijgaande verkort profiel voor de nieuwe waarnemend-burgemeester vastgesteld (man/vrouw).

1. Gelet op de recente ervaring, wordt volslagen onbesproken gedrag van groot belang gevonden.

2. Is een verbinder en burgervader (man/vrouw), die behalve op het terrein van openbare orde en veiligheid, ook in alle andere denkbare opzichten senioriteit meebrengt, en zijn/haar ruime bestuurlijke ervaring naar de juiste maat en schaal weet in te zetten in belangrijke en actuele “dossiers” zoals Jihad en ondermijningsbestrijding, verbinding tussen integrale veiligheid en sociaal domein, en die bruggen weet te bouwen en te onderhouden met de volledige samenleving.

3. Voorstander en zo mogelijk pleitbezorger van een laagdrempelige en informele werkcultuur

4. Inspirator en netwerker die daarbij openstaat voor vernieuwing in het democratisch besluitvormingsproces (participatie etc.)

5. Ervaring met herindelingsprocessen en met regionale en bovenregionale samenwerking.

6. Woont in de buurt van Huizen, is goed aanspreekbaar en toegankelijk voor de Huizer inwoners en laat zich zoveel als mogelijk in de Huizer samenleving zien.