Home > Gemeenteraad > Laatste Nieuws > Begrotingsraad 2 november 2017

Begrotingsraad 2 november 2017

Tijdens de begrotingsraad hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor de eerste termijn van hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties dan behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties. In de tweede termijnen reageren de woordvoerders vaak op hetgeen er al gezegd is en op de ingediende moties en amendementen. 

Besluitenlijst begrotingsraad 2 november 2017

ChristenUnie

Dorpsbelangen Huizen

SGP

Leefbaar Huizen

GroenLinks

CDA

PvdA

VVD

D66