Home > Gemeenteraad > Laatste Nieuws > Algemene beschouwingen - financiële raad 6 juli 2017

Algemene beschouwingen - financiële raad 6 juli 2017

Tijdens de financiële raadsvergadering hebben alle fracties 12 minuten de tijd voor hun algemene beschouwingen. De onderwerpen die de fracties in hun eerste termijnen behandelen zijn geheel zelf gekozen. Hieronder staan de eerste termijnen van de fracties én een link naar de ingediende moties.