Home > Gemeenteraad > Jan Veenstra

Jan Veenstra

Jan Veenstra - Griffier

Naam J. Veenstra
Geboortedatum 23-02-1959
E-mail j.veenstra@huizen.nl
Twitter @janveengriffier
Gemeenteraad Huizen
  • De griffier is secretaris van de raad
  • Als griffier van de raad ondersteunt hij de burgemeester bij zijn taak als voorzitter van de raad.
  • De griffier is ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van raadsbesluiten.
  • Secretaris van Presidium
  • Lid van Agendacommissie
Griffier
  • Hij is eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad.
  • Hij ondersteunt en adviseert de raad over de manier waarop de raad haar functie als volksvertegenwoordiger en als controleur van het college uitvoert.
  • Daarnaast stimuleert de raadsgriffier de raad kaders te stellen voor het beleid van de gemeente.
Nevenfuncties bezoldigd
  • Parttime docent bij de Bestuursacademie Nederland