Home > Gemeenteraad > Burgemeestersbenoeming > Inwonerspeiling

Inwonerspeiling

Wat voor burgemeester wilt u?

In de voorbereiding van de profielschets konden ook alle inwoners van Huizen hun wensen kenbaar maken voor een nieuwe burgemeester. De uitkomsten van die peiling staan in de rapportage mijnburgemeester Huizen

Voor de inwonerpeiling kon gekozen worden op basis van tien stellingen. Bij elke stelling kon aangegeven worden waar de voorkeur naar uitgaat. De inwonersconsultatie werd afgesloten met de open vraag: “Als ik denk aan de burgemeester van Huizen dan denk ik aan iemand die…………”.

Uitkomsten samengevat

De inwoners van Huizen zoeken een burgemeester die vooral draagvlak organiseert. Op dit punt zijn zij het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken zij een burgemeester die in de wijken en dorpen is en continu communiceert over alles wat er speelt. Hij of zij heeft bij voorkeur ervaring vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. Inwoners van Huizen zoeken een burgemeester die dicht bij de inwoners staat, naar hen luistert, toegankelijk is en er voor iedereen staat. Ook inwoners graag een burgemeester die betrokken is en verbindt.

Lees de gehele rapportage mijnburgemeester Huizen