Home > Gemeenteraad > Griffie

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De contactpersonen voor de griffie bij de gemeente Huizen zijn griffier Jan Veenstra en raadsadviseur Karin de Rooij. Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad, dan mag u deze altijd stellen aan de griffie. 

Contactgegevens griffie


Jan Veenstra - Raadsgriffier gemeenteraad Huizen

Jan Veenstra - Raadsgriffier

De griffier van de gemeenteraad is Jan Veenstra. Hij is eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad. Hij ondersteunt en adviseert de raad over de manier waarop de raad haar functie als volksvertegenwoordiger en als controleur van het college uitvoert. Daarnaast stimuleert de raadsgriffier de raad kaders te stellen voor het beleid van de gemeente.
De griffier is secretaris van de raad en ondersteunt de burgemeester bij zijn taak als voorzitter van de raad. De griffier is ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van raadsbesluiten.
Nevenfuncties bezoldigd: Parttime docent bij de Bestuursacademie Nederland

Karin de Rooij - Raadsadviseur gemeenteraad Huizen

Karin de Rooij - Raadsadviseur

Als raadsadviseur van de gemeenteraad verzorgt Karin de Rooij het grootste deel van de raadscommunicatie. Denk hierbij aan het bijhouden van de website, de social media kanalen en contact met de pers. Ook ondersteunt en adviseert zij de raadsleden, raadsfracties en de raadscommissies binnen de gemeente Huizen.