Home > Gemeenteraad > Contact gemeenteraad & griffie

Contact gemeenteraad & griffie

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie: 

Raadsgriffier: Jan Veenstra - 035-5281496 - j.veenstra@huizen.nl
Raadsadviseur: Karin de Rooij - 035-5281350 - k.derooij@huizen.nl


Rechtstreeks de raadsleden e-mailen:

De raadsleden per fractie e-mailen:

De contactgegevens van de individuele raadsleden vindt u op de persoonlijke pagina's van de raadsleden. 


Algemene contactgegevens en adresgegevens gemeente Huizen

Gemeente Huizen 
 
Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen
Telefoon: (035) 528 19 11