Home > Gemeenteraad > Contact gemeenteraad & griffie

Contact gemeenteraad & griffie

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie: 

Raadsgriffier: Jan Veenstra - (035) 528 14 96 - j.veenstra@huizen.nl
Raadsadviseur: Karin de Rooij - (035) 528 13 50 - k.derooij@huizen.nl


Rechtstreeks de raadsleden e-mailen:

  • Alle gemeenteraadsleden
  • Fractievoorzitters
  • Commissieleden Sociaal Domein  (incl. plv leden) 
  • Commissieleden Fysiek Domein (incl. plv leden)
  • Commissieleden Algemeen Bestuur en Middelen (incl. plv leden)

De raadsleden per fractie e-mailen:

  • VVD
  • CDA
  • D66
  • Dorpsbelangen Huizen
  • PvdA
  • GroenLinks
  • ChristenUnie
  • Leefbaar Huizen
  • SGP

De contactgegevens van de individuele raadsleden vindt u op de persoonlijke pagina's van de raadsleden. 


Algemene contactgegevens en adresgegevens gemeente Huizen

Gemeente Huizen 
 
Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen
Telefoon: (035) 528 19 11