Home > Gemeenteraad > Contact gemeenteraad & griffie

Contact gemeenteraad & griffie

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie: 

Raadsgriffier: Jan Veenstra - (035) 528 14 96 - j.veenstra@huizen.nl
Raadsadviseur: Karin de Rooij - (035) 528 13 50 - k.derooij@huizen.nl


Rechtstreeks de raadsleden e-mailen:

De contactgegevens van de individuele raadsleden is te vinden op de persoonlijke pagina's


Algemene contactgegevens en adresgegevens gemeente Huizen

Gemeente Huizen 
 
Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen
Telefoon: (035) 528 19 11