Home > Gemeenteraad > Uw invloed > Brief of e-mail aan de raad

Brief of e-mail aan de raad

Maak iets kenbaar per brief of e-mail!
 

Als u de gemeenteraad een brief wilt schrijven, richt deze dan aan:

Gemeenteraad van Huizen
Postbus 5
1270 AA  Huizen
E-mailen kan natuurlijk ook. Uw e-mail stuurt u naar gemeente@huizen.nl. Maak dan wel in het onderwerp of in uw aanhef duidelijk dat uw e-mail voor de gemeenteraad is bestemd.
Uw brief of e-mail wordt geagendeerd als ingekomen stuk voor de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. Daar wordt de afhandeling besproken.
Uw brief zal standaard niet openbaar geplaatst worden op de website en in het raadsinformatiesysteem. Wel is deze terug te vinden in de publieksmap. De publieksmap is een fysieke map waarin alle papieren stukken zitten per vergadering. Deze map is te vinden bij de wachtruimte in het gemeentehuis. Wilt u juist wel dat uw brief openbaar te vinden is en digitaal wordt toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem, dan kunt u dit kenbaar maken in uw brief.