Home > Gemeenteraad > Vergaderingen > Vergaderschema

Vergaderschema

Commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis.
Raadsvergaderingen beginnen om 19:30 uur.
Commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. 

Raadsvergadering 14 december 2017


Raadsvergadering 8 februari 2018

  • Dinsdag 23 januari 2018 - Commissievergadering Sociaal Domein
  • Woensdag 24 januari 2018 - Commissievergadering Fysiek Domein
  • Donderdag 25 januari 2018 - Commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen
  • Donderdag 8 februari 2018 - Raadsvergadering