Home > Gemeenteraad > Documentatie > Moties en amendementen 2017

Moties en amendementen 2017

Moties

Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders. Elk raadslid kan een motie indienen en bij een meerderheid aan stemmen gaat het college aan de slag met het verzoek.

Amendementen

De gemeenteraad kan een raadsvoorstel wijzigen met een amendement als de meerderheid van de raad hiermee akkoord gaat. Elk raadslid kan een amendement indienen. 

Raadsvergaderingen 2017


9 februari 2017

M1 - Motie Steun voor behoud regionale pers - AANGENOMEN
Ingediend door: Leefbaar Huizen

M2 - Motie Ruimte voor betaalbare woningbouw - VERWORPEN
Ingediend door: PvdA 

A1 - Amendement Regionale woonvisie 2030 - VERWORPEN
Ingediend door: GroenLinks, PvdA

A2 - Amendement Betaalbare woningbouw voor een rijk geschakeerde regio - INGETROKKEN
Ingediend door: PvdA