Home > Gemeenteraad > Laatste Nieuws > Burgemeester Hertog benoemd als waarnemend burgemeester

Burgemeester Hertog benoemd als waarnemend burgemeester

Op woensdag 6 september is burgemeester Hertog in het provinciehuis in Haarlem door de commissaris van de Koning, de heer Remkes, benoemd als waarnemend burgemeester van Huizen vanaf 1 november a.s.. De benoeming tot waarnemend-burgemeester vond plaats ten overstaan van de fractievoorzitters van de Huizer gemeenteraad, die hiervoor door de commissaris waren uitgenodigd.

Waarnemend burgemeester

Formeel is 1 november a.s. de datum waarop burgemeester Hertog vanwege het bereiken van de leeftijd van 70 jaar met pensioen gaat. Voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, waaronder de gemeente Huizen is de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet open gesteld en wordt gedurende de procedure een waarnemend burgemeester benoemd. Voor een waarnemend burgemeester geldt geen maximumleeftijd.
 

Portret

Overigens zal aan de pensionering van de burgemeester en zijn aanblijven als waarnemend-burgemeester begin november a.s. ook aandacht worden besteed, waarbij de raad nadrukkelijk betrokken wordt. Zo zal op woensdag 1 november a.s. het portret van de burgemeester worden onthuld, dat zal worden toegevoegd aan de portrettengalerij van burgemeesters in het gemeentehuis.

Persbericht Provincie Noord-Holland